Έντυπο που διαβάζεται

Site που δεν βομβαρδίζει

Ετικέτα: gispy swing

“Μusique a la carte”

Αρχικά να ξεκινήσουμε με τον τίτλο.. Τι σημαίνει musique a la carte; Είναι όπως λέμε “menu a la carte” στα ...