Πόσο βιωματική μπορεί να γίνει η εκμάθηση Αγγλικών;

Στις μέρες μας ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει αγγλικά, πόσοι από αυτούς όμως μιλούν άπταιστα την γλώσσα ή μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος τους;